ROZMOWY PROJEKTOWE

logo

ŻYWA KRONIKA ŻYCIA CODZIENNEGO
MIESZKAŃCÓW GMINY BRZESZCZE

Szanowni Państwo,
oddajemy w Państwa ręce efekt całorocznej pracy kilkudziesięciu osób, zaangażowanych w realizację projektu „Żywa Kronika Życia Codziennego Mieszkańców Gminy Brzeszcze”, realizowanego w roku 2017 przez Stowarzyszenie na rzecz Gminy Brzeszcze „BRZOST” oraz Stowarzyszenie „Wspólnota Samorządowa”. Głównym celem naszego projektu był wzrost integracji mieszkańców wokół historii, tradycji, kultury i życia codziennego w Gminie Brzeszcze.

Nasza „Żywa Kronika” jest zapisem rozmów mieszkańców na tematy związane z ich życiem codziennym, zainteresowaniami, marzeniami i planami ale też z lokalną historią, kulturą i tradycją. Będzie ona niewątpliwą wizytówką naszego miasta i gminy, ale także narzędziem integracji lokalnej wokół ważnego zasobu: ludzi, ich postaw i kompetencji.

Realizowany przez nas w minionym roku projekt, który został dofinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich spełnił wszystkie zakładane cele. Potwierdzeniem tego faktu jest „Kronika”, do której odwiedzenia serdecznie Państwa zapraszamy.

Zachęcamy Państwa jednocześnie do uzupełniania zasobów naszej „Kroniki” poprzez nowe rozmowy i fotografie, które Państwa zdaniem powinny się w niej znaleźć.

Podsumowując obfity w nowe inicjatywy rok, pragniemy jednocześnie podziękować wszystkim ludziom dobrej woli, bez których realizacja naszego projektu by się nie powiodła. Dziękujemy wszystkim uczestniczkom i uczestnikom, którzy swój wolny czas poświęcili na przeprowadzanie rozmów z osobami ważnymi dla naszej lokalnej społeczności, animatorkom, które przez cały rok służyły swoim wsparciem w przeprowadzaniu rozmów, a także osobom, które w projekcie odpowiadały za koordynację, obsługę finansowo-księgową oraz redakcję przygotowanych tekstów. Wyrazy podziękowania składamy także wszystkim wolontariuszom, którzy w różny sposób angażowali się w realizację naszego projektu.

Zapraszamy więc Państwa do odwiedzin naszej „Kroniki”, przyczyniania się do uzupełniania jej zasobów, a także do współpracy z naszymi stowarzyszeniami w kolejnych latach, przy kolejnych naszych projektach.

Dawid Szczepański
Prezes Zarządu
Stowarzyszenia na rzecz
Gminy Brzeszcze „BRZOST”

Danuta Socha
Prezes Zarządu
Stowarzyszenia „Wspólnota Samorządowa”

WEJDŹ DO KRONIKI
(aby wejść do Kroniki, kliknij w odnośnik powyżej)