Spis treści

logo

SPIS TREŚCI:
(aby przejść do rozmowy, należy kliknąć w jej tytuł)

1. Jadwiga Majdak, Ilona Baczkowska: “Pieskie życie, czyli jak dbać o przyjaciół”;
2.
Władysława Sajewicz, Ryszard Chrobak: “Skarby ulicy Zielonej”;
3. Danuta Chrobak, Barbara Sajewicz, Ryszard Chrobak: “Szopka bożonarodzeniowa i różaniec
prosto z Rzymu”
;

4.
Robert Uroda, Walentyna Czubaty: “Brzeszczańska Sybiraczka”;
5. Anna Miodyńska, Anna Dziadkowiec: “Anioł musi mieć tułów”;
6. Anna Dziadkowiec, Dorota Dziadkowiec, Kuba Dziadkowiec: “W drodze po piłkarskie laury”;
7. Jadwiga Majdak, Anna Fajfer: “Koło gospodyń… z pasją”;
8. Teresa Jankowska, Maria Foksińska: “Downe zwyczaje”;
9. Teresa Jankowska, Maria Foksińska: “Kto zaśpiewa? No, Marysia!”;
10. Zygmunt Forycki, Teresa Jankowska, Mieczysław Gawełek: “…bo groby żołnierzy są szczególnymi grobami. To nie są groby zwyczajne”;
11. Katarzyna Góra, Maria Góra, Franciszek Góra: “A mi się to tak podobało, że hej! …czyli o hodowaniu gołębi”;
12. Jadwiga Bezkorowajny, Otylia Tyrna, Zofia Jania: “O Babci Kralce i tradycjach w Brzeszczach”;
13. Danuta Chrobak, Stanisława Kowalska: “Stare czasy”;
14. Maria Magiera, Stefan Krzyścin: “Klepanie kosy”;
15. Maria Magiera, Stefan Krzyścin: “Tworzenie miotły”;
16. Zofia Przybyłowska, Julia Niedziela: “Zielarka”;
17. Bernardyna Marusza, Eugenia Ochmanek: “Wspomnienia o dziadku Józefie – 50 lat na kopalni Brzeszcze”;
18. Otylia Tyrna, Mieczysław Opaliński: “Życie w cieniu hałdy”;
19. Anna Fajfer, Stanisław Sajdak: “Więcej pokory, mniej obiecanek”;
20. Zofia Przybyłowska, Władysław Senkowski: “Nauczycielka z klasą”;
21. Teresa Jankowska, Stanisława Ślusarczyk: “Pierścionek pani Bobrzeckiej”;
22. Helena Moś, Jacek Wawro: “Darz bór!”;
23.
Zofia Wawro, Małgorzata Wawro, Mieczysław Wawro: “Codzienność wojny obok wałów wiślanych”;
24. Małgorzata Wójcik, Alicja Zielińska-Złahoda: “Miłość do Zaolzia”.


Rozmowy przeprowadzone po zakończeniu projektu:

25. Barbara Ligęza, mjr Krystian Waksmundzki: “O Muzeum Czynu Niepodległości i o sztandarze Oddziału Związku Legionistów Polskich w Brzeszczach;”;
26. Teresa Jankowska, Anna Grzmielewska: “Miłości i pasje Pana Feliksa Chowańca. W 100 rocznicę Jego urodzin.”;
27. Teresa Jankowska, Marcin Dziubek: “O Kamilu Dominiku Gherrim, nadwornym lekarzu Króla Stanisława Augusta Poniatowskiego i właścicielu Brzeszcz”.
28. Teresa Jankowska, Grzegorz Baczkowski: “O Drodze Królewskiej, Karczmie na Budach i przejściu granicznym na Wiśle”;
29. Teresa Jankowska, Michał Jarnot: “Rodzina Bartke w Brzeszczach”;
30. Teresa Jankowska, Michał Jarnot: “Majątek Habsburgów w dzisiejszej gminie Brzeszcze”.

Powrót do wstępu…