Podpis zdjęcia Pana Stanisława Stawowego idącego ulicą Gdańska