Podpis zdjęcia uczestników egzaminu czeladniczego w Bielsku