Pan Stanisław Stawowy (w pierwszym rzędzie na dole, pierwszy od prawej) z grupą żołnierzy