Zapytanie ofertowe: świadczenie usługi transportu (unieważnienie postępowania)

Stowarzyszenie na rzecz Gminy Brzeszcze „BRZOST” w trybie art. 4 pkt. 8) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) zaprasza do składania ofert na świadczenie usługi transportu.

» Zapytanie ofertowe .pdf
» Załącznik nr 1 – Formularz oferty .doc
» Załącznik nr 2 – Wzór umowy .pdf
» Zmiana treści zapytania z dnia 05.07.2017 .pdf
» Unieważnienie postępowania – 10.07.2017 .pdf

Zamawiający informuje, iż z przyczyn niezależnych po stronie Zamawiającego, unieważnia się postępowanie na świadczenie usługi transportu.