Zapytanie ofertowe (ogłoszenie wyników postępowania)

Stowarzyszenie na rzecz Gminy Brzeszcze „BRZOST” w trybie art. 4 pkt. 8) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) zaprasza do składania ofert na świadczenie usługi cateringu.

» Zapytanie ofertowe .pdf
» Załącznik nr 1 – SIWZ .pdf
» Załącznik nr 2 – Formularz oferty .doc
» Załącznik nr 3 – Przykładowe menu .doc
» Załącznik nr 4 – Oświadczenia Wykonawcy .doc
» Załącznik nr 5 – Wzór umowy .pdf
» ZMIANA SIWZ – 16.06.2017 .pdf
» Informacja z otwarcia ofert – 19.06.2017 .pdf
» Ogłoszenie wyników postępowania – 20.06.2017 .pdf

Ze zwycięzcą postępowania Stowarzyszenie skontaktuje się niezwłocznie, celem podpisania umowy.