Koledzy z czasów okupacji. Pan Stanisław Stawowy z Panem Jakubem. 15.10 1942

Koledzy z czasów okupacji. Pan Stanisław Stawowy z Panem Jakubem. 15.10 1942

Koledzy z czasów okupacji. Pan Stanisław Stawowy z Panem Jakubem. 15.10 1942; fot,: archiwum prywatne Państwa Stawowych

Fotografia przedstawia Pana Stanisława Stawowego na zdjęciu wraz ze swoim kolegą – Jakubem