Rękopis życiorysu Pana Stanisława Stawowego

Rękopis życiorysu Pana Stanisława Stawowego

Rękopis życiorysu Pana Stanisława Stawowego; fot.: archiwum Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, Koło w Brzeszczach

Fotografia przedstawia rękopis życiorysu Pana Stanisława Stawowego