Pierwszy dom Państwa Janiny i Stanisława Stawowych, wybudowany z elementów po podobozie w Budach

Pierwszy dom Państwa Janiny i Stanisława Stawowych, wybudowany z elementów po podobozie w Budach

Pierwszy dom Państwa Janiny i Stanisława Stawowych, wybudowany z elementów po podobozie w Budach; fot.: archiwum prywatne Państwa Stawowych

Zdjęcie przedstawia rodzinę Stawowych na tle drewnianego domu